✓ Fri frakt över 499 kr ✓ 14 dagars returrätt ✓ 1 års garanti
Fakta Om Vargar Och Vargflocken

Krönika -

Intressanta Fakta Om Vargar

läsning - ord

Vargar upprätthåller en mystik och charm få djur matchar. Varför är dem i en så kallad vargflock? Varför ylar vargar mot månen? Här nedan finner du otroliga fakta om vargar!

1. Otroliga Fakta Om Vargar

 • Vargar lever i familjegrupper, så kallade flockar. Vargflocken består av en fullvuxen hanne och hona, och deras valpar från dem närmsta åren.
 • 4 till 6 valpar är födda tillsammans i en kull på våren. Dem lever tillsammans i grytet med deras moder tills dem är 3 veckor gamla.
 • Alla vargar i flocken hjälper till med att ta hand om valparna genom att till exempel hitta föda och ta med till grytet, leka med dem och även agera barnvakt.
 • När valparna är cirka 8 veckor gamla lämnar de grytet och tas till en slags mötesplats. Det är här de sover, leker, äter och bara hänger.
 • Valparna lär sig jaga genom att leka med objekt som fjädrar och ben, och från att se och lära från de vuxna flock-medlemmarna.

Fakta Om Vargar

 • Vargflocken jobbar tillsammans för att jaga efter föda åt flocken. Flocken kan få förödande konsekvenser om en varg skulle dö, vilket skulle påverka sammanhållningen och även leda till att flocken splittras.
 • Vargar kan komma upp i hastigheter som 58-61 km/h på korta sträckor.
 • Vargar i vildmarken kan leva upp till cirka 13 år, dock är genomsnittet 6-8 år för vargar i det vilda och upp till 16 år för vargar i fångenskap.
 • Det största hotet för vargens överlevnad är förstörd miljö, avverkad skog och intrång från människor, och även förföljelse från människor.
 • Vargens vikt varierar, de kan väga allt från 18-79 kg.
 • Vargen ylar för att kommunicera. Om vargen är ensam kan den yla för att locka dit uppmärksamheten från sin flock. Vargflocken ylar tillsammans för att skicka territoriella meddelanden till andra vargflockar.
 • Vargar är de största medlemmarna i hundfamiljen.
 • Vargar kan täcka stora och långa distanser, ibland upp till 20 km på en dag.
 • Vargar föredrar att äta stora djur som hjort, ren och älg. En varg kan äta 20 kilo kött vid ett och samma tillfälle.
 • Vuxna vargar har 42 tänder.
 • Vargens dräktighet är 63 dagar. 

 Varg Fakta

2. Fakta Om Vargflocken

 • Antal medlemmar i vargflocken kan variera från 3 till 20 vargar.
 • Flocken har en fastställd social struktur med regler. Ledarna i flocken är alfahannen och dess hona. Dessa två dominerar över de andra vargarna i flocken. Alfaparet är de enda vargarna som föder upp och producerar valpar i flocken, och är de första att få äta. 
 • Den sociala strukturen kan förändras. En varg längre ner i flockens hierarki kan utmana en alfa-varg för gruppledarskap. Om alfan förlorar denna utmaning lämnar den ibland flocken för att bli en ensam varg, finna andra vargar och starta en ny flock. De lägst rankade vargarna i flocken "plockas" ofta upp av andra vargar och kan också lämna flocken.
 • Enskilda vargar har olika roller till förhållande av andra vargar i flocken.
 • Vargar kommer försvara sitt revir från andra vargflockar eller rovdjur som de anser utgör ett hot.

3. Vargens Betydelse

 • Vargar är en så kallad keystone-art. Keystone-arter spelar en unik och avgörande roll i hur ekosystemet fungerar. Utan keystone-arter skulle ekosystemet, där de lever, vara helt annorlunda eller upphöra att existera. 
 • Vargar lever på skadade, sjuka, gamla och genetiskt defekta älgar, Kronhjort-djur och rådjur, så att de friska individerna kan fortsätta att föda upp sin art.
 • Vargar hjälper till att mata andra djur i ekosystemet. Asätande djur som örnar, björnar och kråkor äter resterna som lämnats kvar efter vargens måltid. Resterna som lämnats kvar av vargarna hjälper ofta många arter att överleva den hårda vintern. 
 • Vargar hjälper till att förbättra strandområden (våtmarksområden intill floder och vattendrag). Vargar hjälper till att omfördela hovdjur som gör att vegetationen kan återhämta sig och växa längs floder och vattendrag. I sin tur hjälper de till att ge mer föda åt bävrar. Vattenlevande djur som grodor och fiskar och även vattenväxter drar nytta av ökade bäverdammar. Dessutom kyler trädens skugga vattnet, vilket gör livsmiljön bättre för många vattenlevande arter.

 


Vill du få uppdateringar från Wolf Cult Magazine? Registrera dig nedan för att få vårt nyhetsbrev.