✓ Fri frakt över 499 kr ✓ 14 dagars returrätt ✓ 1 års garanti
Vargar Farliga För Människan

Är Vargar Farliga?

läsning - ord

De senaste rapporterna om varg & människa-interaktioner visar på att attacker från friska vilda vargar förekommer men är sällsynta och ovanliga händelser trots växande antal vargar världen över. I Sverige har det inte skett en vargattack från en vild varg mot en människa på över 200 år.

I denna artikel har vi därför sammanställt information där vargpopulationen är som tätast (Nordamerika & Ryssland), men även attacker i Sverige

1. Attacker Genom Historien

The Fear Of Wolves: A Review Of Wolf Attacks On Humans, skriven av John Linnell & Reidar Andersen, dokumenterar globala vargattacker under de senaste 400 åren. Författarna granskade register över varg-människa interaktioner från en mängd olika källor och drog slutsatsen att historiskt angrepp på människor var mycket sällsynta och attacker på 1900-talet var ännu sällsyntare.

Vargattacker I Sverige

Rapporten dokumenterar också fyra faktorer i samband med vargattacker. Det här är rabies (en majoritet av attackerna involverar rabies-vargar), acklimatisering (många attacker involverade vargar som hade tappat sin rädsla för människor, provokation (vargar provocerades till attack när människor omringade eller fångade dem och när de gick in i deras revir), och mycket modifierade miljöer (många attacker förekom i områden där människor hade förändrat miljön avsevärt). Rapporten visar också att en minskning av rabies världen över har lett till en minskning av antalet vargattacker med rabies.

2. Är Vargen Ett Hot?

A Case History Of Wolf-Human Encounters in Alaska and Canada, skriven av Mark McNay, dokumenterar 80 fall av varg-människa interaktioner (aggressiva och icke- aggressiva) som har inträffat de senaste 60 åren. 36 st i Alaska, 41 i Kanada och 3 i Minnesota. Av de 80 beskrivna fallen var det ingen med dödlig utgång, och endast 25 involverade oprovocerad aggression av friska vargar (av dessa 25 fall, endast 13 involverade skada på människor). De andra 55 fallen bestod av interaktioner där vargar agerade självförsvar (14), var kända eller misstänkta för att ha rabies (12) eller visat intresse utan aggression (29).

3. Varg-Attacker I Sverige

Historiskt sett ska 94 personer ha omkommit i Sverige tillföljd av vargattacker de senaste 300 åren. Ett väldokumenterat fall inkluderar den så kallade Gysingevargen. Denna varg hade under en tremånaders period dödat 9 och skadat 15 människor. Vargen fick sitt namn från bruksorten Gysinge som är beläget i Gästrikland, Sandvikens kommun. Angreppen skedde år 1820 och efter att vargen sköts till döds den 27 april 1821 upphörde alla angrepp. 

Vargattacker Med Statistik

 

4. Avslutningsvis

Resultaten av dessa rapporter visar på vikten att hålla vargattacker i perspektiv. För närvarande finns det uppskattningsvis 10 000 till 20 000 vargar i Europa, 60 000 i Ryssland, och 60 000 i Nordamerika. Från det lilla antalet dokumenterade attacker kan man dra slutsatsen att de allra flesta vargar utgör inga hot mot människors säkerhet. En person i ett land med vargar har större chans att bli dödad av en hund, blixtnedslag, ett bistick, eller bilkollision med rådjur & älg än att bli skadad av en varg. De flesta av oprovocerade attacker av vilda vargar har orsakats där vargar slutade att bli rädda för människor som när dem acklimatiserar sig i människors miljöer. Men precis som björnar är vargar ett vilt rovdjur som bäst hålls på avstånd.

Stora Canvastavlor Varg


Vill du få uppdateringar från Wolf Cult Magazine? Registrera dig nedan för att få vårt nyhetsbrev.